Miten epilepsiaa hoidetaan?


Epilepsia on neurologinen sairaus, joka aiheuttaa toistuvia kohtauksia. Kohtaukset ovat aivotoiminnan häiriintymisen jaksoja, jotka aiheuttavat muutoksia huomiokyvyssä, käyttäytymisessä tai liikkeessä. Epilepsia voi johtua geneettisistä tekijöistä, päävammoista, aivokasvaimista tai aivohalvauksesta. Epilepsian hoidon tavoitteena on estää kohtausten esiintyminen. Epilepsian hoitoon käytetään monia erilaisia lääkkeitä ja hoitomuotoja. Oikea hoito riippuu kohtauksen tyypistä ja epilepsian syystä.

Epilepsia lyhyesti


Epilepsia on neurologinen sairaus, joka aiheuttaa hallitsemattomia ja arvaamattomia kohtauksia. Kohtaukset johtuvat aivojen epätavallisen korkeasta sähköisestä aktiivisuudesta. Epilepsia voi kehittyä missä iässä tahansa, mutta yleisimmin se diagnosoidaan lapsilla ja nuorilla aikuisilla. Epilepsiaan ei ole parannuskeinoa, mutta sitä voidaan hoitaa tehokkaasti lääkkeillä ja muilla hoidoilla. Epilepsiakohtauksen voi laukaista esimerkiksi kirkkaiden valojen vilkkuminen ja kovat äänet, joten tiettyjen pelien välttäminen on epilepsiaa sairastavalle tärkeää.

Mitä kohtauksessa tapahtuu?

Epilepsian oireet vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppistä kohtausta henkilö kokee. Kohtaukset voivat vaihdella lievistä vakaviin. Jotkut epilepsiapotilaat kokevat vain satunnaisia kohtauksia, jotka eivät ole kovin häiritseviä. Toisilla voi olla toistuvia tai vakavia kohtauksia, jotka voivat häiritä jokapäiväistä elämää. Epilepsian yleisiä oireita ovat:

  • hallitsemattomat nykivät liikkeet tai kouristukset
  • tuijottaminen tyhjyyteen
  • tajunnan tai tietoisuuden menetys
  • väliaikainen hämmennystila
  • aura (tunne, joka esiintyy ennen kohtausta)

Kohtauksia on kahta päätyyppiä: paikallisalkuiset kohtaukset ja yleistyneet kohtaukset. Paikallisalkuiset kohtaukset ovat peräisin yhdeltä tietyltä aivojen alueelta. Yleistyneet kohtaukset taas kattavat koko aivot.

Epilepsian hoito


Epilepsian hoidon tavoitteena on pysäyttää tai vähentää kohtausten määrää. Saatavilla on monia erilaisia hoitomuotoja ja paras hoito riippuu tapauksesta.

Lääkitys

Epilepsian hoitoon käytetään monia erilaisia lääkkeitä ja ne kaikki toimivat eri tavalla. Oikea lääkitys riippuu aina tapauksesta. Joitakin yleisiä epilepsian hoitoon käytettyjä lääkkeitä ovat karbamatsepiini (Tegretol), fenytoiini (Dilantin), valproaatti (Depakote), gabapentiini (Neurontin), lamotrigiini (Lamictal), etosuksimidi (Zarontin), klonatsepaami (Rivatril), levetirasetaami (Keppra) ja tsonisamidi (Zonegran).

Epilepsialääkkeet voivat vaikuttaa esimerkiksi salpaamalla natrium- tai kalsiumkanavia, joita jännite säätelee. Lääke voi myös vahvistaa aivojen GABA-välitteistä inhibitiota tai muuttaa solujen sisäisiä signaalireittejä.

Ruokavalion muutokset

Joillekin epilepsiapotilaille ruokavaliomuutokset voivat auttaa vähentämään kohtausten määrää. Ketogeeninen ruokavalio on runsasrasvainen ja vähähiilihydraattinen ruokavalio, jonka on osoitettu auttavan hallitsemaan lasten epilepsiakohtauksia. Atkinsin ruokavalio on toinen runsasrasvainen ja vähähiilihydraattinen ruokavalio, jonka on osoitettu auttavan vähentämään epilepsiakohtauksia.

Leikkaus

Leikkaus voi olla vaihtoehto joillekin epilepsiapotilaille, jotka eivät reagoi hyvin lääkitykseen. Arviolta noin 30% potilaista ei vastaa lääkehoitoon riittävän hyvin. Epilepsian hoidoksi tarkoitetussa leikkauksessa poistetaan tai eristetään kohtauksia aiheuttava aivojen osa. Varsinkin paikallisalkuista epilepsiaa sairastava voi hyötyä leikkauksesta suuresti.

Vaihtoehtoiset hoitomuodot


Jotkut epilepsiaa sairastavat kokevat, että vaihtoehtoiset hoitomuodot auttavat vähentämään kohtauksia. Tällaisia hoitomuotoja ovat esimerkiksi akupunktio ja yrttivalmisteet.

Juttele lääkärisi kanssa


On tärkeää keskustella epilepsian hoitovaihtoehdoista lääkärin kanssa, jotta voitte yhdessä päättää parhaiten toimivasta lähestymistavasta sairauden hoidossa. Lievissä tapauksissa lääkitykselle ei välttämättä ole tarvetta ja apu saattaa löytyä jo vaikka vain ruokavaliomuutoksesta.