Epilepsian itsehoito

Pitkäaikaissairaus voi tulla monelle järkytyksenä, mutta samalla voi olla helpottavaa saada selitys pitkään jatkuneille oireille. Epilepsiasta huolimatta on tärkeää pitää kiinni arjen rutiineista omien voimavarojen ja kykyjen sisällä. Tähän voi pyrkiä aktiivisella omahoidolla, jolla tarkoitetaan kaikkia asioita, joita epilepsiaa sairastava voi lääkehoidon lisäksi tehdä omassa elämässään voidakseen paremmin.

Sairauteen sopeutuminen

woman-563314_960_720On hyvin tavallista, että sairastunut voi kokea aluksi laajan kirjon erilaisia negatiivisia tuntemuksia, kuten pelkoa, vihaa, katkeruutta tai ahdistusta. Sairauteen sopeutumisen kannalta kielteisten tunteiden huolellinen läpi käyminen on erittäin tärkeää. Tämä voi toteutua niin itsenäisellä prosessoinnilla, keskustelulla läheisten ja perheen kanssa sekä tuntemusten jakamisesta hoitavan henkilökunnan kanssa. Aktiivinen tiedon hakeminen on erittäin tärkeää etenkin sairauden puhjettua. Asianmukaisen tiedon saaminen edistää mahdollisuuksia sopeutua elämään sairauden kanssa vähentämällä esimerkiksi turhia pelkoja ja huolia sairauteen liittyen.

Kohtauksille altistavien tekijöiden välttäminen

Epilepsiakohtaukset riippuvat epilepsiatyypistä ja niiden oireet ovat aina hyvin yksilöllisiä. Vastaavasti myös kohtauksille altistavat tekijät vaihtelevat epilepsiaa sairastavien välillä. Kohtausten ehkäisemisessä asianmukainen ja säännöllinen lääkitys on ensisijaisen tärkeää, joten lääkehoitoon tulisi sitoutua alusta alkaen täydellisesti. Noin 5-10% epileptikoista kärsii vilkkuvaloherkkyydestä, jolloin vilkkuvat valot tai esimerkiksi auringonpaiste voivat laukaista kohtauksen. Näissä tilanteissa kohtauksia voi ehkäistä yksinkertaisesti käyttämällä aurinkolaseja. Iltaisin väsyneenä television katselu voi altistaa kohtaukselle. Usein näissä tapauksissa kohtauksia voi pyrkiä ehkäisemään huolehtimalla huoneen riittävästä valaistuksesta.

Elämäntavat

Terveellisillä elämäntavoilla voi merkittävästi edistää omaa hyvinvointia, jolla on puolestaan myös suora vaikutus henkiseen hyvinvointiin ja sairauteen sopeutumiseen.

Epilepsian kannalta tärkeää on pyrkiä säännölliseen ateriarytmiin, sillä joillekin syömättömyydestä johtuva verensokerin laskeminen voi altistaa kohtauksille. Lisäksi terveellinen ruokavalio auttaa painonhallinnassa ja vähentämään mahdollista lääkityksestä johtuvaa painonnousua.

Säännöllinen ja riittävä unenmäärä on erityisen tärkeää epilepsiaa sairastavilla, sillä valvominen ja univelka voivat osaltaan altistaa kohtauksille. Lisäksi univelan kertymisellä on tunnetusti lukuisia haittavaikutuksia terveyden kannalta. Univelka voi mm. heikentää muistia ja oppimiskykyä, vaikeuttaa painonhallintaa ja altistaa lihomiselle.

Alkoholin käytön suhteen on hyvä noudattaa yleisiä suositusmääriä. Usein runsas juominen voi osaltaan lisätä kohtausriskiä, sillä tällöin usein tulee syötyä huonommin, valvottua myöhään ja lääkkeiden ottaminen voi unohtua. Erityisesti kohtausriski liittyy krapulavaiheeseen, kun alkoholi on poistunut elimistöstä. Käytännössä kohtaus tulee helpommin, mitä enemmän on juotu ja mitä pahempi humalatila on.